UWV Klantenservice: meteen contact?

Het UWV speelt momenteel een belangrijke rol. Als jij nog niet weet wat zij kunnen betekenen voor jou, is dit het moment om daar achter te komen middels het leven van deze tekst. Vooral in tijden van crisis zijn zij erg belangrijk, en het is natuurlijk overduidelijk dat wij ons in een van de grootste bevinden. Als jij het UWV contact kunnen jouw twijfels worden weggenomen, als jij die al ergens over hebt. Lees eerst waarom jij zou moeten bellen met deze klantenservice en lees daarna wat het UWV precies voor bedrijf of instantie is, nu ze zo’n belangrijke rol vervullen.

Waarom jij moet bellen met de UWV klantenservice en contact moet zoeken?

Kort samengevat zijn dit de volgende redenen om te moeten bellen en het UWV snel contact op te laten nemen met jou, of andersom. 

  • Als jij een uitkering hebt
  • Als jij een vraag hebt over de ww
  • Als jij een vraag hebt over de aow
  • Als jij dreigt je baan te verliezen
  • Als jij een afspraak met een UWV adviseur voor contact wilt maken
  • Als jij met het UWV contact wilt omdat jij een nieuwe baan hebt gevonden

Overigens kun je ook andere vragen stellen, bijvoorbeeld over de ziektewet, de wia en Wajong. Er zijn dus veel onderwerpen en als jij het UWV contact dan zullen al deze vragen beantwoord worden, zodat er bij jou geen vraagtekens meer zullen zijn. Maak dus ook zo snel mogelijk tijd vrij in je agenda, want zij kunnen jouw zorgen wegnemen. Vooral in tijden van crisis spelen zij een essentiële rol als het gaat om het consumentenvertrouwen en tevredenheid onder werknemers. 

Wat is het UWV precies en waar staan zij voor? 

Wat is UWV? UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van Werknemersverzekeringen zoals hierboven beschreven en nogmaals: de WW, WIA, WAO, WAZ en Wazo alsmede de Ziektewet. Zij bieden daarnaast ook arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Deze taken voeren zij uit als ZBO, dit staat voor zelfstandig bestuursorgaan en zij werken in opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een onderwerp dat vooral in deze crisis ontzettend van belang is, meer dan ooit. Als zij er nu nu niet waren geweest en jij geen UWV contact kon zoeken, zou er wellicht wel een opstand kunnen ontstaan, of in ieder geval te veel onbeantwoorde vragen. Het UWV heeft een blik op de toekost. Zij voeren wettelijke en aanvullende taken uit en richten zich op een aantal kerntaken, de visie en hun missie is daarbij leidend. Wat is dan hun missie en wat is dan hun visie? Zij zijn van mening dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, ook iets dat wij onderschrijven. Zij interesseren zich in klanten en ze behandelen de klanten louter met respect. Dat is ontzettend belangrijk, omdat een klant gehoord wil worden. Ook dit aspect wordt vaak onderschat, omdat gehoord worden soms als een vanzelfsprekendheid wordt gezien, maar dat is niet zo. Werk boven uitkering, dat is hun belofte. Zij zijn dus helder over beloften alsmede verwachtingen. Wanneer zorg jij dat jij de UWV contact? De contactgegevens vind je op Meteencontact.nl